Tokapelin (TP) kehittämisen 10 tärkeintä pääperiaatetta selitteineen:

Tulevat sukupolvet entisiä kestävämpään, tietoperusteiseen, tieteen tuella luotuun elämänhallintaan

 1. TP:lle luvattujen tavoitteiden täytyttävä teoreettisesti perustellusti ja empiirisesti näytetysti
  • Menetelmän käyttötavan tulee olla teoreettisesti perusteltua, eli ottaa lukuun mitä luetun ymmärtämisestä tiedetään (esim. oppijan taustatietämys ja puheesta ymmärrys)
  • Mitä Tokapelillä kulloinkin tehdäänkään, sen spesifin tavoitteen (=lupauksen) tulee olla empiirisesti vakuuttavimpien mahdollisuuksien mukaisesti näytettyä
 2. Autettava tiedon oppimiseen lukemalla ja siihen riittävällä kriittisyydellä suhtautumiseen
  • Tietoa (esim. koulukirjoista) opittaessa varmistettava olennaisten asioiden haltuunotto
  • Opeteltava alusta asti suuntautumaan tarjolla olevaan kirjoitettuun tietoon kriittisesti
 3. Menetelmän tulee toimia maailmanlaajuisesti ja edullisesti, tukien myös vähäosaisia
  • Kehittyvät teknologiset mahdollisuudet tulisi ottaa huomioon niin, että jokainen voitaisiin tavoittaa nettivälitteisesti laitteilla, jotka olisivat ainakin periaatteessa kaikille saatavilla.
  • Täten teknologisia mahdollisuuksia on käytettävä optimaalisen taloudellisesti niin, ettei esim. edellytetä jatkuvaa yhteyttä nettiin tai yhtään halvinta netin tavoittavaa kalliimpaa laitetta.
 4. Oltava skaalattavissa useammanlaisen kielellisen valmiuden kohentamiseen
  • Eli TPn tulisi opettaa ymmärtämään myös kieltä, jos tiedon lukien oppiminen sitä vaatii.
 5. Toimittava kaikissa kieliympäristöissä pääkriteerinä kouluoppimisen parantaminen
  • Jotta paikalliset oppisivat tekemään kielellään omille oppijoilleen sisältöä, heille tulisi tarjota TPn käytönopastusta kielellä, jota he ymmärtävät.
 6. Mahdollistettava kaikenikäisten peruslukutaidon saavuttaneiden tukemisen
  • Vaikka akuutein tavoite onkin kouluoppimisen tukeminen, tarjolla olevan tuen tulisi myös ulottua muihin.
 7. Mahdollistettava monen tasoisen oppimisen edistäminen samanaikaisesti
  • Harjoittelu tulisi onnistua tehokkaasti useassa kontekstissa, niin koulussa läksyjä lukiessa kuin koulun ulkopuolella lukien.
 8. Kyettävä valmentamaan tiedon lukemalla oppimista etenkin kouluttautumisen yhteyksissä
  • TP:llä opetusta voidaan räätälöidä tukemaan kaikilla kouluttautumisen asteilla
 9. Oltava kehitettävissä tukemaan kaikkia kiinnostuneita oppimaan tietoa lukemalla
  • TP tukee vauvasta vaariin, esim. vaarien avulla vauvoja, joilla ei ole peruslukutaitoa; tavoitteena on pian laajentaa tukea niin, että se mahdollistaa myös vauvojen harjoittamisen
 10. Antaa vain myönteistä palautetta ja tehostaa oppimista dynaamista arviointia soveltaen
  • Arvioidessaan harjoittamisen vaikutusta dynaamisesti, TP optimoi oppimisen etenemistä