Tokapeli on tarkoitettu auttamaan lasta oppimaan parhaillaan esillä olevia asioita oppikirjoistaan ja pitemmällä tähtäimellä saavuttamaan varsinaisen lukutaidon tavoitteen eli pysymään kirjoitetun kielen juonessa kiinni ja oppimaan tietoa lukemalla. Tokapeli on kehitetty motivoimaan

  • tekstin juonesta kiinni pääsemistä ja sen mukana pysymistä,
  • olennaisen tiedon tunnistamista oppikirjasta,
  • oppikirjojen tarjoaman ydintiedon haltuun ottoa sekä
  • suhtautumaan tekstiin riittävän kriittisesti.

Viimemainittua tarvitaan nykyisin opastamaan kriittiseen lukutaitoon eli siihen, ettei kaikkeen esim. sosiaaliseen mediaan kirjoitettuun kannata uskoa.