Tokapeli

Mikä on Tokapeli?

Tavallisesti luetun ymmärrys kehittyy lukemalla, mutta nykyään erityisesti pojat käyttävät yhä vähemmän aikaa lukemiseen, jolloin he eivät opi omaksumaan tietoa lukemalla. Tokapeli tarjoaa pelillisen tavan harjoittaa luetun ymmärrystä niille, jotka eivät muuten ole halukkaita lukemaan. Samalla se kehittää kriittistä lukutaitoa, mikä on tarpeen nyky-tietoyhteiskunnassa. Tokapelin käytön voi aloittaa heti peruslukutaidon oppimisen jälkeen, eli yleensä viimeistään toisella luokalla.

Pelissä oppilaan täytyy arvioida jokaisen väitteen todenperäisyys. Riittävän toiston ja väärinkäsityksistä eroon pääsemisen mahdollistaa se, että peli päättyy vasta silloin, kun oppija on arvioinut kaikki opeteltavan osion väitteet oikein kerralla. Jokaisen väitteen todenperäisyyden arviointi opettaa suhtautumaan kriittisesti lukemaansa. Peli mukautuu yksilölliseen oppimistasoon ja -vauhtiin, käyttäen dynaamista arviointia, eli seuraa oppimisen etenemistä ja painottaa sitä, mitä ei vielä osata.

Opettajat

Tokapeli tarjoaa valmiita oppimateriaaleja (opetuspaketteja) sekä mahdollisuuden luoda omia oppimateriaaleja Tokapeli Creatorilla. Opetuspaketit laaditaan koostamalla opetettavan aiheen ydinsisältö mahdollisimman pieneksi määräksi väittämiä ja keksimällä niiden lisäksi aiheeseen liittyviä epätosia väittämiä, joiden avulla oppilaat pääsevät pelatessaan eroon tyypillisistä väärinkäsityksistä. Pelin tehokkain hyöty saadaan irti niin, että lapsi lukee oppikirjaa tai muuten tutustuu aiheeseen ennen Tokapelin käyttöä. Voit seurata oppilaiden edistystä ja pärjäämistä pelissä Tokapeli Creatorin Tilastot -sivun kautta. Aloita Tokapelin käyttö esim. antamalla oppilaittesi läksyt opeteltavaksi sen kautta.

Ohjeet Tokapelin ja Tokapeli Creatorin käyttöön löytyvät täältä.