Tokapeli


Tokapeli Creator

Creator on saatavilla osoitteessa https://api.comprehensiongame/creator/. Creatorissa käytetään samaa käyttäjätiliä kuin itse Tokapelissä.

Opetuspaketin luonti

Opetuspakettiin sisällytetään opetettavan asian ydinsisältö sarjana väitteitä. Väitteiden joukkoon tulee lisätä epätosia väitteitä, jotka heijastavat esim. yleisiä väärinymmärryksiä. Opetuspaketin voi jaotella järjestyksessä pelattaviin tasoihin, jolloin kaikkia opetuspaketin väittämiä ei tarvitse käydä kerralla läpi. Yhden tason pituus voi olla esim. 20-30 väittämää. Väittämien määrää kannattaa mukauttaa oman kohderyhmän ja aiheen haastavuuden mukaan pitäen kuitenkin mielessä, että lyhyitä väitesarjoja ei välttämättä tarvitse yrittää uudelleen riittävän monesti oppimisen kannalta.

 1. Creatorin opetuspakettilistassa uuden opetuspaketin luonnin voi aloittaa painikkeesta ”Lisää uusi”. Jos painiketta ei näy, sinulla ei ole oikeutta luoda opetuspaketteja.
 2. Huomioitavaa pakettia luodessa:
  • Toistaiseksi väittämät tulee kirjoittaa toisistaan riippumattomaan muotoon, eli väittämän ymmärtämisen ei tulisi edellyttää toisen väittämän lukemista. Tätä vaaditaan siksi, että väittämien järjestys satunnaistetaan uudelleenyrityskerroilla. Satunnaistuksella pyritään estämään totuusarvon assosiointi väittämien järjestykseen.
  • Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).
  • Joistain kentistä saa lisätietoa pitämällä hiiren osoitinta hetken aikaa paikallaan niiden päällä.
  • Väittämät ryhmitellään jaksojen perusteella. Pelissä kaikki ensimmäisen jakson väittämät tulee arvioida oikein ennen kuin voi siirtyä toiseen jaksoon jne.
 3. Paketin voi tallentaa palvelimelle painamalla Tallenna-painiketta.

Opetuspaketin muokkaus

Opetuspakettia voi muokata valitsemalla sen opetuspakettilistassa, tekemällä siihen muutoksia ja painamalla Tallenna-painiketta. Lisäksi seuraavat toiminnot ovat saatavilla oikean yläkulman lähettyvillä sijaitsevista kolmesta pisteestä avautuvan pudotusvalikon kautta:

 • Tallenna kopio: Tallentaa opetuspaketista kopion. Käyttöoikeuksia ei kopioida.
 • Korvaa paketti: Korvaa nykyisen opetuspaketin sisällön toisen opetuspaketin sisällöllä.
 • Korvaa käännös: Korvaa nykyisen opetuspaketin käännöksen sisällön toisen opetuspaketin käännöksen sisällöllä.
 • Tuo käännös: Lisää toisen opetuspaketin käännöksen nykyiseen opetuspakettiin. Opetuspakettiin ei voi tuoda käännöstä jonka kielinen käännös on opetuspaketissa jo olemassa. Esim. jos opetuspaketissa on suomenkielinen käännös, ei siihen voi tuoda toisen opetuspaketin suomenkielistä käännöstä.

Useita väittämiä voi valita kerralla väittämien vasemmassa yläkulmassa sijaitsevaa ympyrää painamalla. Kun väittämiä on valittuna, näkyy edellä mainitussa pudostusvalikossa myös seuraavat toiminnot:

 • Kopioi valitut uuteen: Kopioi valitut väittämät uuteen opetuspakettiin ja vaihtaa muokkausnäkymän siihen.
 • Kopioi valitut pakettiin: Kopioi valitut väittämät valittuun opetuspakettiin ja vaihtaa muokkausnäkymän siihen.

Jos haluat tallentaa keskeneräisiä muutoksia opetuspakettiin niin, että ne eivät päädy vielä käyttäjien saataville, toimi seuraavasti:

 1. Tallenna paketista kopio.
 2. Työstä muutoksia kopiossa.
 3. Kun olet valmis julkaisemaan muutokset, siirry alkuperäiseen pakettiin ja valitse Korvaa paketti, Korvaa käännös tai Tuo käännös muutostesi luonteen suhteen.
 4. Paina Tallenna-painiketta.

Opetuspaketin asetukset

Opetuspaketin asetukset saa esille opetuspaketin muokkaussivulla painamalla sivun oikeassa reunassa sijaitsevaa hammasrattaan kuvaa.

 • Pudotusehto: Määrittää, kuinka monen peräkkäisen tiettyyn väittämään annetun oikean vastauksen jälkeen väittämää ei enää esitetä uusilla yrityskerroilla. Asetuksella 0 väittämää ei koskaan poisteta kierrosta. Osa kierrosta poistetuista väittämistä arvotaan takaisin kiertoon, joten vaikka väittämä poistuisi kierrosta, saattaa se silti esiintyä uudelleen. Jos kierrosta poistettuun väittämään vastaa väärin, palaa se kiertoon.
 • Helpotusehto: Määrittää, kuinka monen peräkkäisen väärän vastauksen jälkeen pelaajalle esitetään X kappaletta, tai niin monta kuin on saatavilla, jo oikein arvioituja väittämiä. Helpotuspituus määrittää X:n suuruuden. Asetuksella 0 tämä toiminto poistuu käytöstä.
 • Helpotuspituus: Ks. helpotusehto yllä.
 • Selite-ehto väärille: Määrittää, kuinka monesti tiettyyn väittämään tulee vastata väärin ennen kuin sen selite esitetään, mikäli selite on saatavilla. Asetuksen ollessa 0 selitettä ei esitetä lainkaan.
 • Selite-ehto oikeille: Määrittää, kuinka monesti tiettyyn väittämään tulee vastata oikein ennen kuin sen selite esitetään, mikäli selite on saatavilla. Asetuksen ollessa 0 selitettä ei esitetä lainkaan.
 • Anna välitöntä palautetta: Määrittää, annetaanko pelaajalle välitöntä palautetta, eli kerrotaanko jokaisen vastauksen jälkeen, oliko vastaus oikein vai ei.

Väittämien painotus

Osalle väittämistä voi antaa suuremman painoarvon, jolloin niistä saa suuremman palkinnon Tokapelin pelillisessä versiossa. Vastaavasti vähemmän painotetuista väittämistä saa pienemmän palkinnon. Painoarvojen muuttaminen ei vaikuta koko opetuspaketin palkintokertymään, vaan vain väittämien palkintojen suuruuteen suhteessa toisiin saman opetuspaketin väittämiin. Esim. jos väittämällä A on painoarvo 1 ja väittämällä B painoarvo 10, on väittämän B palkinto kymmenkertainen verrattuna väittämän A palkintoon. Jos väittämien A ja B painoarvo on 1, ovat niistä saatavat palkinnot yhtä suuria, mutta niiden yhteenlasketun palkinnon suuruus, A + B, on sama kuin ensimmäisessä tapauksessa, jossa painoarvot poikkesivat toisistaan.

 1. Avaa väittämän lisäasetukset painamalla väittämäkentän oikeassa laidassa olevaa kynä-kuvaketta.
 2. Syötä haluamasi painoarvo Paino-kenttään.

Opetuspaketin tulostus

Opetuspaketin voi tulostaa lataamalla sen tekstimuodossa ja käyttämällä sopivaa sovellusta tekstin tulostamiseen.

 1. Valitse opetuspaketin muokkausnäkymässä oikean yläkulman nuolesta avautuvasta valikosta Vie muodossa -> Teksti.
 2. Avaa lataamasi tekstitiedosto sovelluksessa, joka mahdollistaa sen tulostamisen, kuten Word tai Notepad.

Opetuspakettien jakaminen

Toisille Tokapelin käyttäjille voi antaa oikeuden katsella (pelata), muokata ja/tai jakaa luotuja opetuspaketteja.

Opetuspakettikohtaisesti

Creatorissa opetuspaketin muokkaussivulla Käyttöoikeudet-osiossa voi jakaa muille käyttäjille oikeuksia kyseiseen pakettiin. Vastaanottajien täytyy hyväksyä oikeuksien vastaanotto sähköpostilla saamansa linkin kautta.

 1. Paina valitsemasi opetuspaketin muokkaussivulla Käyttöoikeudet-osiossa “Lisää käyttäjä” -painiketta.
 2. Syötä painikkeen alla sijaitsevaan valtuutettujen käyttäjien listaan ilmestyneeseen tekstikenttään valtuuttavan käyttäjän sähköposti tai käyttäjänimi. (HUOM. Tekstikenttään täytyy syöttää olemassa olevan käyttäjän sähköposti tai käyttäjänimi.)
 3. Valitse käyttäjälle myönnettävät oikeudet.
 4. Paina Tallenna-painiketta.

Ryhmät-toiminnolla

Ryhmät toiminto helpottaa useiden pakettien jakamista useille käyttäjille. Ryhmiä pääsee muokkaamaan valitsemalla Ryhmät-sivun Creatorin vasemman reunan valikosta. Ryhmään kutsuttujen tulee hyväksyä ryhmään liittyminen sähköpostilla saamansa linkin kautta.

 1. Lisää uusi ryhmä painamalla “Lisää uusi” -painiketta tai valitse olemassa oleva ryhmä.
 2. Lisää oikeuksien vastaanottaja painamalla “Lisää jäsen” -painiketta.
 3. Syötä vastaanottajan käyttäjänimi tai sähköposti luotuun tekstikenttään.
 4. Lisää oikeus painamalla “Lisää oikeus” -painiketta.
 5. Valitse opetuspaketti, jonka oikeuksia haluat jakaa, luodusta pudotusvalikosta.
 6. Valitse jaettavat oikeudet.
 7. Paina Tallenna-painiketta.

Ryhmälle voi luoda pysyvän jakolinkin, jota seuraamalla kuka tahansa voi liittyä ryhmään jäseneksi. Jakolinkin voi luoda painamalla “Jaa”-painiketta. Hallinnoijilla on oikeus muokata ryhmää, eli lisätä ja poistaa jäseniä, hallinnoijia ja oikeuksia. Hallinnoijien lisäys onnistuu vastaavasti kuin jäsenten.

Tilastot

Creatorin tilastot sivulla voit tarkastella omaasi ja muitten pelidataa visualisoidussa muodossa. Aloita valitsemalla opetuspaketti, jonka dataa haluat tarkastella. Oletuksena data koostetaan kaikkien käyttäjien, joiden dataa sinulla on oikeus tarkastella, datasta. Suodattimilla on mahdollista rajoittua esim. vain yhden käyttäjän dataan.

Data on mahdollista ladata CSV-muodossa, jolloin sen voi siirtää esim. taulukkolaskentaohjelmaan käsiteltäväksi. Lataus tarjoaa suodattimilla rajatun osan datasta.

Läksyt

Voit ohjeistaa oppilaasi pelaamaan tiettyä pakettia, esim. suullisesti, ja tarkistaa myöhemmin Creatorin Tilastot-sivulta noudattivatko he ohjeistusta. Jotta tämä onnistuu, sinun tulee:

 1. Valita olemassa oleva tai luoda uusi opetuspaketti.
 2. Jakaa paketti oppilaillesi, jos heillä ei ole jo entuudestaan katseluoikeutta siihen.
 3. Varmistaa, että sinulla on oikeus tarkastella oppilaittesi dataa. Helpoiten tämä onnistuu Ryhmät-toiminnolla. Jos käytit Ryhmät-toimintoa edellisessä kohdassa, niin tämä ehto on jo täyttynyt.

Pelidatan jakaminen

Jotta toinen käyttäjä voisi tarkastella kerryttämääsi pelidataa, tulee sinun myöntää hänelle siihen oikeus.

Opetuspakettikohtaisesti

 1. Tokapelin opetuspakettilistassa paina jaettavan opetuspaketin oikeassa yläreunassa sijaitsevia kolmea pistettä.
 2. Valitse avautuvasta valikosta “Jaa pelitiedot”.
 3. Syötä käyttäjän, jonka haluat voivan tarkastella pelidataasi, sähköposti tai käyttäjänimi sivun yläreunan tekstikenttään.
 4. Paina Lisää-painiketta.

Ryhmät-toiminnolla

Ryhmän omistajalla ja hallinnoijilla on pääsy kaikkeen jäsenten pelidataan niiden pakettien osalta, joita he itsekin voivat pelata.