Tokapeli on innovatiivinen oppimispeli, jonka päätarkoitus on edistää luetun ymmärtämistä ja kriittistä lukutaitoa. Samalla se välittää oppijoille luettavan asian sisältämän tiedon. Oppijoille suunnatun pelillisen puolen lisäksi Tokapeli tarjoaa erityisesti opettajille suunnattuja työkaluja sisällön hallintaan ja oppimisen seurantaan, mikä mahdollistaa sen käytön useiden eri oppiaineiden opetuksessa.

Yleiskatsaus

Tokapeli on suunniteltu parantamaan lukemisen ymmärtämistä ja kriittistä ajattelua. Se on tarkoitettu kaikenikäisille oppijoille edellytyksenään vain peruslukutaito. Tokapelissä vastataan tosi- ja epätosiväittämiin, joihin on kiteytetty opeteltavan asian ydinsisältö. Oppija arvioi jokaisen lauseen kohdalla, onko se totta vai ei. Tämä motivoi oppijaa ajattelemaan opeteltavaa tietoa tarkemmin ja edistää kriittistä suhtautumista luettuun tietoon. Väitteitä toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, keskittyen kuitenkin niihin väitteisiin, joiden kanssa oppijalla on eniten vaikeuksia, niin kauan, että pelaaja saa arvioitua koko väitesarjan kerralla oikein. Peli tarjoaa palautetta oppijalle vastauksen jälkeen, jotta oppiminen tehostuu ja oma edistyminen on helpommin seurattavissa.

Pelillisyys

Tokapelissä vastaaminen sisältyy erilaisiin minipeleihin, jotka lisäävät jännittävän ja immersiivisen kerroksen oppimiskokemukseen. Esimerkiksi autopelissä oppija ajaa autoa, kerää kolikoita ja väistelee esteitä kysymyksiin vastaamisen ohessa. Kolikot voi käyttää oman auton ulkonäön muokkaamiseen. Palkitsemisjärjestelmästä tehdään sellainen, että saadakseen kolikkoja tyydyttävällä tahdilla väittämät tulee arvioida oikein ja eri väittämäsarjojen pelaamisesta palkitaan enemmän kuin jo opitun sarjan pelaamisesta.

Tokapeli tarjoaa mahdollisuuden ottaa suurimman osan pelillisistä ominaisuuksista pois käytöstä, mikä voi olla mieluisampi kokemus joillekin. Tällöin jäljelle jää vain yksinkertainen väittämiin vastaaminen ilman mitään muita huomiota vieviä piirteitä.

Sisällönhallinta

Tokapeli Creator on sisällönhallintatyökalu, jolla käyttäjät voivat luoda, muokata ja jakaa minkä tahansa kielisiä tosi- ja epätosiväitesarjoja, joita kutsutaan opetuspaketeiksi. Työkalu on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, jotta opettajat ja sisällönluojat voivat vaivattomasti luoda omaan opetukseensa sopivia oppimispaketteja.

Kaupallistaminen

Tokapelin perusversio on ilmainen ja sisältää pääsyn kaikille avoimiin paketteihin sekä mahdollisuuden luoda muutama oma opetuspaketti Creatorilla ja jakaa ne rajoitetulle määrälle käyttäjiä. Suunnitteilla on tuoda kehityksen edistyttyä saataville maksullisia kuukausitilauksia:

  • Oppijoille suunnattu sisältötilaus antaa pääsyn suurempaan valikoimaan valmiita opetuspaketteja ja mahdollisesti sisältää tilaukseen sidottuja ulkonäönmuokkausvaihtoehtoja ja/tai helpottaa pelin sisäisen valuutan keräämistä.
  • Sisällönhallinnoijille, eli esim. opettajille, suunnattu tilaus sallii useampien pakettien luomisen sekä niiden jakamisen suuremmalle määrälle muita käyttäjiä. Tämä tilaus sisältää myös kaiken sisältötilauksesta.

Pidemmän päälle olisi mahdollista myydä yksittäisiä opetuspaketteja ja/tai ulkonäönmuokkausvaihtoehtoja tilauksista riippumatta.

Nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

Tokapeli on jatkuvassa kehityksessä, jotta se voi tarjota entistä mukaansatempaavampia ja koukuttavampia oppimiskokemuksia. Tokapelin perustoiminnot, eli väittämiin vastaaminen sekä opetuspakettien luonti ja hallinnointi, ovat jo käytettävissä. Minipelien osalta saatavilla on autopeli. Tulevaisuudessa Tokapeli laajentuu lisäämällä minipelejä, räätälöitäviä hahmoja ja virtuaalisen tilan (oma huone), jotka luovat saumattoman oppimiskokemuksen ja motivoivat uuden oppimiseen. Sisällönhallinnan puolella tavoitteena on entisestään virtaviivaistaa käyttöönottoa erityisesti opettajien näkökulmasta ja monipuolistaa opiskelijoiden edistymisen seurantaan tarkoitettuja työkaluja. Jatkuvan innovaation ja laajentumisen myötä Tokapeli pysyy koulutusteknologian eturintamassa, tarjoten opettajille ja oppijoille tehokkaan työkalun lukemisen ymmärtämisen ja kriittisen ajattelun taitojen kehittämiseen.

Yhteenveto

Tokapeli tarjoaa jännittävän ja dynaamisen oppimiskokemuksen, joka on hyödyllinen sekä oppijoille että opettajille. Alustan tulonhankintapotentiaali erilaisten tilausten ja pelinsisäisten ostojen kautta tarjoaa kestävän tulovirran, joka mahdollistaa uusien ominaisuuksien jatkuvan kehittämisen. Kasvava kysyntä interaktiivisille ja immersiivisille oppimistyökaluille tarjoaa Tokapeli-oppimisympäristölle hyvät mahdollisuudet menestyä koulutusteknologian alalla.