1. Keskeisin määrittelevä tekijä luetun ymmärtämisessä on puhutun kielen ymmärtäminen.
  • Tokapeliä on pääasiassa tarkoitus käyttää lukijan entuudestaan tuntemalla sanastolla tai sillä, mihin hän voi pelin yhteydessä tutustua.
  • Luetun ymmärtämisen toinen määrittelevä tekijä on se, että lukijalla on riittävät lukutaidot. Tokapeli on työkalu heille, jotka ovat oppineet peruslukutaidon esim. Ekapelin kautta.
  • Tokapeli pyrkii tekemään käyttäjistään riittävän sujuvia lukijoita esim. automatisoimalla lukutaidon.
  • Tämän seurauksena käyttäjillä olisi tarpeeksi kognitiivista kapasiteettia ymmärrykselle – Tämä kapasiteetti vapautuu dekoodaukseen liittyvästä lukuprosessista, mikä automatisoituu lukemalla riittävästi.
 2. Pullonkaulaa ei synny siitä, millaista kirjoitusta harjoitellaan ymmärtämään. Tokapeli toimii jokaisella kielellä, koska sisältö luodaan paikallisten ihmisten toimesta (yleensä opettajien).
 3. Oppijan puutteellinen taustalla oleva tietotaso ei vaaranna oppimisprosessia, sillä tokapeli voi sisältää mille tahansa taitotasolle suunnattua sisältöä.
 4. Tokapelin varsinainen ensisijainen tavoite on opettaa lukemisen välityksellä. Luetun ymmärtäminen on pikemminkin seuraus, mikä tekee harjoittelusta tehokasta kahdella tavalla.
 5. Sopiva aloitusikä Tokapelin käytölle on silloin, kun ikään tai opetusasteeseen olennaista tietoa voidaan soveltaa sopivaksi sisällöksi esim. ensimmäiset lasten luettavaksi tehdyt oppikirjat.
 6. Tokapeliä voidaan käyttää minkä tahansa kirjoitetun tiedon kanssa, mikä voidaan esittää tosi tai epätosi väittämien välityksellä.
 7. Tokapeli on tehokas sillä se…
  • Motivoi lukemaan lauseita, joihin on tiivistetty lähdemateriaalin keskeiset osat.
  • Motivoi käyttäjiä arvioimaan jokaista lausetta sen perusteella, onko se totta vai ei.
  • Käyttää dynaamista arviointia, joka havaitsee todelliset pullonkaulat, jotta ne voidaan vuorollaan avata.
  • Pystyy antamaan palautetta lyhyin väliajoin, joka tukee oppimista ja motivoi oppimaan enemmän.
  • Toimii toisiaan seuraavissa istunnoissa, joiden pituus voidaan määritellä iän mukaan.
  • Sisältää sisältöä, joka on tehty tai valittu olemaan lukijalle mahdollisimman mielenkiintoista.
  • Sisältää epätosia väittämiä, jotka auttavat lukijaa erottamaan ja pääsemään eroon potentiaalisista väärinymmärryksistä.
  • Tarjoaa selkeitä välivaiheen oppimistavoitteita.
  • Pitää oppijat aktiivisina (esim. toistamalla) siihen asti, kunnes kaikki keskeinen sisältö on opittu.
  • Kirjaa ja pitää järjestyksessä jokaisen ”tietosegmentin” oppimisstatuksen, kuten koulukirjan tapauksessa, jonka hallitsemiseen tarvitaan toistuvia harjoituskertoja.
  • Voi tarjota laajan tietomateriaalipohjan, josta oppijat voivat valita.