Tokapelin tavoitteena on opettaa täysi lukutaito

Mahdollisesti yksi tärkeimmistä taidoista, joita ihmisellä voi olla, on täysi lukutaito. Valitettavasti lukututkimus on keskittynyt pääasiassa peruslukutaitoon, eli kykyyn ääntää kirjoitettu kieli, jättäen vähemmälle huomiolle täyden lukutaidon, joka mahdollistaa tiedon omaksumisen lukemisen kautta.

Pelkkä peruslukutaito ei riitä tiedon oppimiseen

Heikki Lyytisen ja Natalia Loulelin kirjoittaman artikkelin mukaan täyden lukutaidon saavuttaminen on kaksivaiheinen prosessi. Aluksi opitaan peruslukutaito, jonka jälkeen on mahdollista saavuttaa täysi lukutaito. Peruslukutaidon oppimisen tueksi on jo kehitetty Ekapeli (eng. Grapho Game) ja nyt Tokapeli (Comprehension Game) pyrkii auttamaan täyden lukutaidon saavuttamisessa.

Siirry lukemaan koko artikkeli

Vastaa