Heikki Lyytisen soveltama kehittämisfilosofia ja -suunnitelma

Tällä iällä on aika keskittyä olennaiseen, jonka suhteen voin itse vielä tehdä jotain.

 1. Vanhemmat kokevat, että lastensa kuuluu oppia olennaisimmat valmiudet varhain
 2. Olennaisten valmiuksien kärkisijoille yltää tiedon oppiminen lukemalla
 3. Taidoista olennaisin, millä kaikille voidaan tiedon oppiminen mahdollistaa, on lukeminen
 4. Ko. oppimisen olennaisin lähtökohta on riittävän sujuva peruslukutaito
 5. Sen takaamiseen on olennaista, että ongelmat voidaan varmimmin voittaa preventiivisesti
 6. Olennaisin lähde tiedon oppimiseen on (koulussakin) lukeminen
 7. Olennaisin lukutaidon tavoite on pystyä lukemalla omaksumaan ja ymmärtämään tietoa
 8. Ymmärtämisen ohella on olennaista, että lukija oppii suhtautumaan kirjoitettuun kriittisesti
 9. Olennaisin varmistetun tiedon oppimisen merkitys on, että sillä maailma voi parantua
 10. Olennaista on varmistaa, että varmistettua tietoa on saatavilla (vrt. Afrikka)
 11. Olennaista on, että lapset saavat lukeakseen olennaisinta varmistettua tietoa
 12. Koulun oppikirjat on olennaisinta saada rakennettua kyseisen tiedon pohjalta
 13. Olennaisinta, että lapset pääsevät ko. tietoon käsiksi heti kun ovat oppineet peruslukutaidon
 14. Olennaista on, että tukea tarvitsevilla on käytössään ko. valmiudet opettavat menettelyt
 15. Olennaisimmat menettelyt opettavat sekä peruslukutaidon että täyden lukutaidon
 16. Olennaista on, että peruslukutaidon pullonkaulat avaava Ekapeli on tarvitsevilla
 17. Ekapelin olennaisin ominaisuus on avata auditorista insensitiivisyyttä, dysleksian ydinongelmaa
 18. Tokapeli tuo täyden lukutaidon auttaessaan erottamaan olennaisimman
 19. Työmuisti riittää vain olennaisen kertakäsittelyyn, joten keskeistä on erottaa se tekstistä
 20. Harjoittaminen onnistuu, jos opettajat tunnistavat oppikirjoista olennaisen ja vievät Tokapeliin
 21. Maaliin pääsemisessä on olennaista, että opettajat osaavat käyttää Ekapeli ja Tokapeli tukea optimaalisesti
 22. Olennaista on, että kaikki maailman lapset saavat samat mahdollisuudet missä elävätkin
 23. Tokapeli on kieliriippumaton, vastaava tekeillä peruslukutaidon oppimiseen (osalle valmiina)
 24. Olennaista tietää, että nyt apu avataan kaikkiin internetiin kytkettäviin halpoihinkin laitteisiin
 25. Olennainen havaita, että se avaa kiinnostavan lukumateriaalin saannin Afrikkaankin
 26. Realisoimisessa on olennaista, että myös aikuisille on tarjolla ohjeistusta niihin pääsemiseksi
 27. Opastuksen optimoimiseksi opettajien kautta on olennaista antaa se maa- ja yksilökohtaisesti
 28. Olennaisinta on, että kuvattu pannaan realisoitumaan vasta vaikuttavuuden tultua näytetysti
 29. Olennaisuuksien ketjun voivat toteuttaa Ekapeli ja Tokapeli netin kautta
 30. Optimaaliseen realisointiin maailmanmitassa on olennaista kehittää tekoälyn apuun saantia
 31. Olennaisin apu tekoälystä tulee autettaessa optimaalisesti kaikenikäisiä
 32. Kokonaiskuvassa olennaista tietää se, että kokonaiskustannus on sentin murto-osia/oppija
 33. Olennaista on myös se, että edellisen tekemiseen ei tarvita kovinkaan monta mahdollistajaa
 34. Olennaista on myös ymmärtää, että merkittäviin tuloksiin voi päästä vasta noin 10 vuodessa
 35. Olennaista: maaliin miljoonalla €:lla, kun suurinta osaa jo pilotoitu ja realismi todistettu
 36. Olennaista ymmärtää, että optimaalisin tulos saataneen vielä näyttämättömällä menetelmällä
 37. Näyttötutkimuksen aloitukseen tulee valmius rahoituksen alusta vuoden päästä
 38. Työn alla oleva optimaalisin menetelmä valmistuu näyttövalmiiksi n. 3 kk:n päästä
 39. Viimemainittu avaa portit lukemalla tiedon ymmärtämiseen muita menetelmiä nopeammin
 40. Kaikki em. menetelmät tarpeen+loputtomasti parannettavissa kaikkien optimaaliseen tukeen

Lähteet: ks. heikki.lyytinen.info (sieltä julkaisut), GraphoLearn.info ja Comprehensiongame.info

Tapahtumien kulkua voi seurata viimemainitusta osoitteesta.

Kysymykset: heikki.j.lyytinen@jyu.fi

Vastaa